Các ebook mới nhất

Ảnh bìa sách: Cuộc Đấu Tranh Của Tôi - Mein Kampf

Cuộc Đấu Tranh Của Tôi - Mein Kampf

Adolf Hitler

Mein Kampf (tiếng Đức của "Cuộc tranh đấu của tôi") là tựa đề tiếng Đức của quyển sách do Adolf Hitler làm tác giả bắt đầu từ năm 1924, trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về Đế chế Đức một khi ông ta lên nắm quyền.

Ảnh bìa sách: Using Docker

Using Docker

Adrian Mouat

This practical book takes you through the fundamentals of Docker, explaining common idioms and pointing out potential pitfalls. It guides you through the development, testing, and deployment of a simple webapp, showing how Docker can be used at every stage.