Tiểu đoạn tuyển tập

Sách: Tiểu đoạn tuyển tập


Tải epub
Nếu có điều kiện các bạn nên mua sách giấy để ủng hộ tác giả và tăng trải nghiệm khi đọc

Tác giả: Tiểu Đoạn
Nhà xuất bản: Hoang Nghia Hanh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Số chương: 22

Tiểu Đoạn là tác giả đứng đầu nhóm Thần Châu Tân Ngũ Hiệp của văn đàn võ hiệp TQ, trên cả Phượng Ca và Thương Nguyệt, văn phong rất đặc sắc, ngôn từ trau chuốt nên thơ, mượn hiệp tả tình, trong tình có hiệp..


Có thể bạn quan tâm