Using Docker

Sách: Using Docker


Tải epub
Nếu có điều kiện các bạn nên mua sách giấy để ủng hộ tác giả và tăng trải nghiệm khi đọc

Tác giả: Adrian Mouat
Nhà xuất bản: O'Reilly Media, Inc.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Số chương: 25
This practical book takes you through the fundamentals of Docker, explaining common idioms and pointing out potential pitfalls. It guides you through the development, testing, and deployment of a simple webapp, showing how Docker can be used at every stage.

Có thể bạn quan tâm