Hugh Laurie

Tìm thêm trên Google: Hugh Laurie

Ảnh bìa sách: Tay lái súng đa cảm

Tay lái súng đa cảm

Hugh Laurie

“Một tiểu thuyết thriller hạng nhất… một cỗ máy giải trí tuyệt diệu vô song” - The Plain Dealer (Cleveland) “Một cuốn tiểu thuyết rất đỗi thông minh tinh tế… tươi mới và lôi cuốn không cưỡng được.” - Christopher Buckley, The New York Times Book Review