Lãng Nhân

Tìm thêm trên Google: Lãng Nhân

Ảnh bìa sách: Giai Thoại Làng Nho

Giai Thoại Làng Nho

Lãng Nhân

Từ Bùi Ân Niên đến Vũ Phạm Hàm, các câu chuyện ngắn dài được sắp đặt và kể lại như dã sử, với những dòng thơ trích dịch và lời dẫn giải tường tận. Đôi khi tôi tưởng như đọc Nam Hải Dị Nhân , song lời lẽ ở đây gọn gàng hơn, và tuy nghiêm chỉnh, vẫn không giấu nổi ở nhiều đoạn, nụ cười hóm hỉnh

Ảnh bìa sách: VỐN DÒNG THI LỄ

VỐN DÒNG THI LỄ

Lãng Nhân

Truyện: VỐN DÒNG THI LỄ Tác giả: Lãng Nhân Tạo bởi: Nguyễn Kim Vỹ