Nguyễn Hiến Lê

Tìm thêm trên Google: Nguyễn Hiến Lê

Ảnh bìa sách: Bảy Bước đến Thành Công

Bảy Bước đến Thành Công

Nguyễn Hiến Lê

Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến cửa thành công. Bảy bực thang đó là: Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực, Luyện nhân cách, Đắc nhân tâm, Luyện tập và giữ gìn sức khỏe, Khéo dùng tiếng mẹ đẻ, Luyện trí, Kiếm việc làm và dự để được thăng cấp.

Ảnh bìa sách: Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê - Những Nội Dung bị Kiểm Duyệt

Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê - Những Nội Dung bị Kiểm Duyệt

Nguyễn Hiến Lê

Lời nói đầuNăm 1935, hồi mới vào đời, làm ở Sở Thủy lợi Nam Việt, những lúc lênh đênh trên kinh rạch miền Hậu Giang, nhớ mặt nước xanh rêu của Hồ Gươm, con đê thăm thẳm của sông Nhị, tôi viết hồi kí, chép lại những hình ảnh của người thân, những vui buồn của tuổi thơ và tuổi niên thiếu. Viết được khoảng sáu trăm trang vở học trò, không có ý in thành sách mà chỉ để vài người thân đọc. Tập đó còn lại được vài trăm trang, gần đây đọc lại, không có gì đáng giữ. Năm nay, 1980, gần tới lúc cuối đời; thực hiện xong chương trình biên khảo về triết học Trung Hoa thời Tiên Tần - tập cuối cùng: Kinh Dịch, Đạo của người quân tử, hoàn thành năm ngoái - cũng trong cảnh xa quê và người thân như 45 năm trước, tôi lại viết hồi kí, cũng không có ý in thành sách mà chỉ để cho vài người thân đọc. Viết lần này không say mê như lần trước, mà tôi chắc cũng không có gì đáng lưu lại. Để qua những dư niên, thế thôi.

Ảnh bìa sách: Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê

Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê

Nguyễn Hiến Lê

tập hồi ký của một học giả nghiêm túc, một nhà văn đầy lòng nhiệt huyết, người luôn được mọi người yêu mến và kính nể. Tuy là hồi ký nhưng người đọc có thể cảm nhận được xã hội Việt Nam trong từng sự kiện, từng con người suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, được đánh giá qua cách nhìn của Nguyễn Hiến Lê. Sự đóng góp của Nguyễn Hiến Lê trong nền văn học Việt Nam đương đại là hết sức quý báu và đầy giá trị, hy vọng rằng tập hồi ký này sẽ gửi đến các đọc giả cả về tác phẩm lẫn những vấn đề cần thiết và bổ ích mà một học giả đầy tinh thần trách nhiệm và xây dựng đã để lại.

Ảnh bìa sách: Mấy Bài Tựa Đắc Ý

Mấy Bài Tựa Đắc Ý

Nguyễn Hiến Lê

Truyện: Mấy Bài Tựa Đắc Ý Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Tạo bởi: Nguyễn Kim Vỹ

Ảnh bìa sách: Mười Bốn Viên Ngọc Nhỏ

Mười Bốn Viên Ngọc Nhỏ

Nguyễn Hiến Lê

MƯỜI BỐN VIÊN NGỌC NHỎ trong Cổ văn Trung Quốc