moe

Tìm thêm trên Google: moe

Ảnh bìa sách: Cuộc Đấu Tranh Của Tôi - Mein Kampf

Cuộc Đấu Tranh Của Tôi - Mein Kampf

Adolf Hitler

Mein Kampf (tiếng Đức của "Cuộc tranh đấu của tôi") là tựa đề tiếng Đức của quyển sách do Adolf Hitler làm tác giả bắt đầu từ năm 1924, trình bày tư tưởng và cương lĩnh của ông về Đế chế Đức một khi ông ta lên nắm quyền.